Blog

Aktuelt, Nyheter

Alminnelig ettersyn – forslag meddommere

Formannskapet vedtok 19. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt  forslag til skjønnsmedlemmer og medlemmer i forliksråd. I henhold til domstolloven § 68 heter det at forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 03.06.2020 til epost@holtalen.kommune.no 

Møteprotokollen han leses i sin helhet her. 

 

Følgende valg ble gjennomført:

Meddommere til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024:
1. Stian Greni
2. Jan Moen
3. Tove Hegseth
4. Mari Bollingmo

Meddommere til Lagmannsretten for perioden 2021 – 2024:
1. Ole Anders Holden
2. Jan Moen
3. Annie Tamlag
4. Eva Helen Dille

Meddommere til tingretten for perioden 2021 – 2024:
1. Anders Grøtådal
2. Jan Tore Næss
3. Anders Hegseth
4. Hanne Døhl
5. Stine Mari Storrø Olsen
6. Kari Paula Lundereng

Holtålen kommunes forslag til skjønnsmedlemmer perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:
1. Jon Martin Brørs
2. David Engan
3. Anders Grøtådal
4. Hans Grøt
5. Annie Tamlag
6. Tove Hegseth
7. Stine Mari Storrø Olsen
8. Liv Rønning

Medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:
1. Anders Brennås (leder)
2. Laila Kokkvoll
3. Torild G. Løvdal

Varamedlemmer:
1. Berit Grønli
2. Tore Børresen
3. Ola Kirkhus

X