Blog

Aktuelt, Nyheter

FERIEVIKARER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I HOLTÅLEN KOMMUNE 2019

Arbeidsperiode juni – august.
Ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.
Evt. ønsker om inntil 3 uker ferie i perioden må også oppgis.

Spørsmål om stillinger rettes til:
Hjemmetjenesten – avdelingsleder Anna Oftedal, tlf. 941 79 600.
Sakslia – avdelingsleder Brit Heksem, tlf. 958 94 761.
Sykehjemmet/vaskeri – avdelingsledere Siv Anita Kværnes, tlf. 941 40 331/ Marianne Holden, tlf. 958 94 759.
Kjøkken – avdelingsleder Gaute Gjemble, tlf. 476 05 671.
Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf. 482 80 997.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her.

Søknadsfrist 22.02.2019.

X