Blog

I dag har vi feiret to av våre lærlinger for meget godt bestått fagprøve!

Inger Kristine Granøien har vært lærling på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Og Ida Engan har vært lærling i Elvland barnehage, Hov skole/SFO og ved Haltdalen oppvekstsenter.

Vi er kjempestolte over våre flinke lærlinger, og ønsker dem lykke til videre!


Inger Kristine og Ida


Ida med veileder og faglig ansvarlig. (Noen av det faglige apparatet mangler på bildet)


Inger Kristine med veiledere, faglig ansvarlig og ansatterepresentant.

 

X