Blog

Aktuelt, Nyheter

Biogass i Fjellregionen

Det er på vegne av de 10 medlemskommunene bak vårt interkommunale avfallsselskap FIAS AS søkt Miljødirektoratet om midler til å utrede mulighetene for biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, matavfall, slakteavfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg. I 2018 mottok vi kr 250 000 til et slikt utredningsarbeid, og formålet er å vurdere mulighetene for å kunne produsere biogass som kan benyttes som drivstoff i kjøretøy. I tillegg vil vi kunne få en biorest eller biogjødsel som er homogen og tilnærmet luktfri gjødsel til jordbruket. Ved å oppgradere metangassen kan den erstatte fossilt brennstoff til busser, lastebiler, traktorer og personbiler og sikre en betydelig miljøgevinst.

 

For å informere om arbeidet og forankre dette hos landbruket og aktuell næringsmiddelindustri, transportnæring, m.fl., samt politikere, inviteres det herved til to

likelydende møter mandag 28. januar:

  • kl. 10.00-12.30 på Malmplassen, Tolga
  • kl. 19.30-22.00 på Aukrustsenteret, Alvdal  

 

SE INVITASJON HER OG MELD DERE PÅ TIL ODDVAR AUSTBØ – SE KONTAKTINFORMASJON I INVITASJONEN!

X