Blog

Aktuelt, Nyheter

Begrenset kapasitet på Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen er inne i den mest hektiske perioden av året, der flere store tilskuddssøknader skal veiledes og behandles.
Pga sykefravær en tid framover har vi dessverre begrenset kapasitet, og søknader som er av økonomisk betydning for næringen vil måtte prioriteres.
Dette gjør at vi må omprioritere en del på arbeidsoppgavene våre, og at søknader utenom tilskudd må påregne en noe lengre behandlingstid enn normalt.

Vi håper på forståelse for dette.

X