Blog

Aktuelt, Nyheter

Arbeid på hovedvannledning i Haltdalen tirsdag og onsdag denne uke

I forbindelse med arbeid på hovedledning ved heksem bru, vil det bli redusert framkommelighet i krysset Rønningsvgen/Løvåsvegen.

Mvh avd for kommunalteknikk

X