Daily Archives: 21. april 2021

Skogplantesesongen nærmer seg. Også i år viser det seg at det blir utfordrende å skaffe utenlandsk arbeidskraft for å utføre skogplanting. Derfor innføres det også i år ekstraordinært plantetilskudd. Landbruksdirektoratet har enda ikke bestemt hvordan dette skal praktiseres. Skogplanting er en god anledning til å bli kjent med egen skog og i tillegg kan du […]

Klikk her for å lese videre

X