Daily Archives: 8. april 2021

Holtålen kommune har mottatt, fra Statsforvalteren i Trøndelag, følgende klarering når det gjelder antall deltagere ved gjennomføring av arrangement:   På innendørs arrangement som medlemsmøter o.l. kan man være 10 personer tilstede. Arrangement som tillater 20 (tidligere 100) personer på faste, tilviste plasser er arrangementer hvor disse er publikum. Helsedirektoratet skiver at de legger til […]

Klikk her for å lese videre

Kartverket har den 26. mars 2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holtålen kommune: • Eidet gård, gnr. 121 • Eidebakken bruk, bnr. 121/2 • Øvre Eidebakken bruk, bnr. 51/12 • Eidet bruk, bnr. 121/5 • Eidet skole bruk (tidligere skole), bnr. 121/11 • Eidebakkvollen seter til bnr. 121/2 Navnevedtaket finner du […]

Klikk her for å lese videre

X