Blog

Aktuelt, Nyheter

GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENT – ANTALL DELTAGERE

Holtålen kommune har mottatt, fra Statsforvalteren i Trøndelag, følgende klarering når det gjelder antall deltagere ved gjennomføring av arrangement:

 

  • På innendørs arrangement som medlemsmøter o.l. kan man være 10 personer tilstede.
  • Arrangement som tillater 20 (tidligere 100) personer på faste, tilviste plasser er arrangementer hvor disse er publikum. Helsedirektoratet skiver at de legger til grunn at det innebærer et krav om at deltakerne på arrangementet deltar som publikum/tilskuere, og dermed ikke aktivt deltar i arrangementet.

 

FHI anbefaler at følgende kriterier skal følge kravet om faste, tilviste sitteplasser:

  • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (1 meter).
  • Setene bør være plassert slik at ansikt til ansikt kontakt unngås.
  • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
  • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
  • Sang blant deltagerne på arrangementer kan medføre økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko. Det anbefales å tilrettelegge for 2 meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand ved fellessang innendørs i områder med økt smittespredning. Utendørs er minst 1 meter avstand tilstrekkelig.

 

X