Blog

Aktuelt, Nyheter

Kunngjøring av vedtak i navnesak – Eidet og avleda navn i Holtålen kommune

Kartverket har den 26. mars 2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holtålen kommune:

• Eidet gård, gnr. 121
• Eidebakken bruk, bnr. 121/2
• Øvre Eidebakken bruk, bnr. 51/12
• Eidet bruk, bnr. 121/5
• Eidet skole bruk (tidligere skole), bnr. 121/11
Eidebakkvollen seter til bnr. 121/2

Navnevedtaket finner du ved å klikke her….

Etter § 12 i lov om stadnavn kan vedtaket om skrivemåten påklages. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet, og som klager har du rett til innsyn i saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En klage sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Holtålen kommune epost@holtalen.kommune.no  innen 9. mai 2021.
Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

X