Blog

Ungdomsråd

Valg av Ungdomsråd gjennomføres i Rallaren, Hovet
torsdag 24. september kl. 9.45.

Ungdom mellom 13 og 20 år kan stille til valg.

De som ønsker å stille til valg kan melde sin interesse til
Siri Hegseth på sms til 958 84 784 eller e-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no
innen 22. september.

Ungdomsrådet får innflytelse på avgjørelser som fattes i
de forskjellige politiske og administrative organer, og vi håper
mange har lyst til å engasjere seg i ungdommens liv i Holtålen.

 

 

X