Blog

Nyheter

Ungdommens Fylkesting 2019

UFT

Ungdommens Fylkesting 2019 ble arrangert på Stjørdal 22.-24. november. Beate Haugen Knudsen og Marthe Vik Vårhus representerte Holtålen ungdomsråd. På programmet stod blant annet kurs i presentasjonsteknikk, resultater og veien videre etter klimaverksted, inspirasjonsforedrag, fokus på ungdomsrådsarbeid, arbeidsprogram for UFT og sosiale aktiviteter og god mat.
Representantene våre melder om et spennende og lærerikt fylkesting som skapte stort engasjement. Dette lover bra for det videre arbeidet i Holtålen Ungdomsråd!

UFT

Tore O. Sandvik åpnet UFT 2019.

UFT 2019

Fokus på klima.

X