Blog

Ny fagarbeider

Mattias Løberg Näsvall kan etter to års læretid nå kalle seg for fagarbeider i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Han har vært i lære ved Elvland barnehage, Hov skole/SFO og Allak’en (fritidsklubben).

Etter jevn jobbing og en godt utført fagprøve som gikk over tre dager, har han nå satt målet han satte seg for to år siden.

Vi ønsker å takke Mattias for innsatsen han har lagt ned for kommunens barn og unge, og vi ønsker ham lykke til videre i arbeidslivet!

Ny fagarbeider

Mattias med sitt faglige apparat gjennom læretida; Lise Jacobsen og Astrid Megård.

 

X