Gravferd

Gravferd

Bestill gravferd ved å kontakte begravelsesbyrå. De tar så kontakt med kirketjener, prest og organist for å bestemme tidspunkt og dato.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2017 - 16:28

PÅRØRENDESAMTALE

PRISER

PRISER

Gravferd der den avdøde var bosatt i kommunen er gratis.
Gravferd for utenbygdsboende (bisettelse/begravelse)  koster kr 1.500,-/2.500,-

KONTAKTINFORMASJON

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330

kirkeverge.holtalen@gauldalen.no
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

X