Fellesråd og menighetsråd

Fellesråd og menighetsråd

Holtålen kirkelige fellesråd har 2 representanter fra hvert menighetsråd, samt en representant fra kommunen og prest/prost. Fellesråd og menighetsråd velges ved valg hvert 4. år.

SIST OPPDATERT: 19.08. 2019 - 12:56

Menighetenes årsmøter 2020:

Ålen kirke søndag  rett etter gudstjenesten kl 11

Haltdalen kirke søndag rett etter gudstjenesten kl 11

Hessdalen kirke søndag  rett etter gudstjenesten kl 11

ÅLEN MENIGHETSRÅD

Helge Aasen (leder) tlf: 41603532, helge.aasen@gauldalen.no
Åshild Vollan Leinsvang (nestleder)
Gudrun Sletten (sekretær)
Monica Wold Hellandsjø (kasserer)
Knut Olav Grønli
Ingrid Jensås
Unni Sivertsvold (1.vara)

ÅLEN MENIGHETSRÅD

HALTDALEN MENIGHETSRÅD

Jorunn Ranøien (leder) tlf: 41666139,jranoien@hotmail.com
Aagoth Johanne Moe (nestleder)
Elin Bollingmo (sekretær)
Anders Grøtt (kasserer)
Ranveig Gjemble
Britt Janne Krogstad
Kari Volden (1.vara)

HALTDALEN MR 2015-2019

HESSDALEN MENIGHETSRÅD

Kjell Magnar Hegseth (leder)
Eva Øverhaug (sekretær)
Anna Reidun Vårhus (kasserer)
Odel Ingebrigtsvoll (nestleder)

HESSDALEN MR 2015-2019

Holtålen kirkelige fellesråd 2015-2019

Agoth Johanne Moe -vara Britt Janne Krogstad-Haltdalen MR
Elin Bollingmo– vara Anders Grøtt- Haltdalen MR
Helge Aasen (leder) vara Knut Olav Grønli- Ålen MR
Gudrun Sletten (nestleder)– vara Monica Wold Hellandsjø- Ålen MR
Kjell Magnar Hegseth– vara Eva Øverhaug- Hessdalen MR
Anna Reidun Vårhus– vara Odel Ingebrigtsvoll- Hessdalen MR
Torbjørn Wolden– vara Hanne Døhl- Kommunens representant
Prestevikar Örjan Swenberg– vara Prost Øystein Flø

X