Fellesråd og menighetsråd

Fellesråd og menighetsråd

Holtålen kirkelige fellesråd har 2 representanter fra hvert menighetsråd, samt en representant fra kommunen og prest/prost. Fellesråd og menighetsråd velges ved valg hvert 4. år.

SIST OPPDATERT: 22.01. 2018 - 11:52

Menighetenes årsmøter 2018:

Ålen kirke søndag 25. februar rett etter gudstjenesten kl 11

Haltdalen kirke søndag 4. mars rett etter gudstjenesten kl 11

Hessdalen kirke søndag 11. mars rett etter gudstjenesten kl 11

ÅLEN MENIGHETSRÅD

Helge Aasen (leder) tlf: 41603532, helge.aasen@gauldalen.no
Åshild Vollan Leinsvang (nestleder)
Gudrun Sletten (sekretær)
Monica Wold Hellandsjø (kasserer)
Knut Olav Grønli
Ingrid Jensås
Unni Sivertsvold (1.vara)

ÅLEN MENIGHETSRÅD

HALTDALEN MENIGHETSRÅD

Jorunn Ranøien (leder) tlf: 41666139,jranoien@hotmail.com
Aagoth Johanne Moe (nestleder)
Elin Bollingmo (sekretær)
Anders Grøtt (kasserer)
Ranveig Gjemble
Britt Janne Krogstad
Kari Volden (1.vara)

HALTDALEN MR 2015-2019

HESSDALEN MENIGHETSRÅD

Kjell Magnar Hegseth (leder)
Eva Øverhaug (sekretær)
Anna Reidun Vårhus (kasserer)
Odel Ingebrigtsvoll (nestleder)

HESSDALEN MR 2015-2019

Holtålen kirkelige fellesråd 2015-2019

Agoth Johanne Moe (permisjon)-vara Britt Janne Krogstad-Haltdalen MR
Elin Bollingmo– vara Anders Grøtt- Haltdalen MR
Helge Aasen (leder) vara Knut Olav Grønli- Ålen MR
Gudrun Sletten (nestleder)– vara Monica Wold Hellandsjø- Ålen MR
Kjell Magnar Hegseth– vara Eva Øverhaug- Hessdalen MR
Anna Reidun Vårhus– vara Odel Ingebrigtsvoll- Hessdalen MR
Torbjørn Wolden– vara Hanne Døhl- Kommunens representant
Prestevikar Örjan Swenberg– vara Prost Øystein Flø

X