Fellesråd og menighetsråd

Fellesråd og menighetsråd

Holtålen kirkelige fellesråd har 2 representanter fra hvert menighetsråd, samt en representant fra kommunen og prest/prost. Fellesråd og menighetsråd velges ved valg hvert 4. år.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2021 - 12:54

Menighetenes årsmøter 2021:

Ålen kirke søndag 7. mars rett etter gudstjenesten kl 11

Haltdalen kirke søndag 28. februar rett etter gudstjenesten kl 11

Hessdalen kirke søndag 14. mars rett etter gudstjenesten kl 11

ÅLEN MENIGHETSRÅD

Helge Aasen (leder) tlf: 41603532, helge.aasen@gauldalen.no
Åshild Vollan Leinsvang (nestleder)
Siv Anita Kværnes (sekretær)
Jorunn Anita Kirkhus (kasserer)
Anita Engan
Monica Haugen Leinsvang
Gudrun Sletten (1.vara)

HALTDALEN MENIGHETSRÅD

Therese Husebø Ranøien (leder) tlf: 94300098,therese_husebo@hotmail.com

Margit Bakka Nygård (nestleder)
Liv Elin Aftret (sekretær)
Bente Vårhus (kasserer)
Kari Brennås
Per Kristen Fløttum (1.vara)

HALTDALEN MR 2015-2019

HESSDALEN MENIGHETSRÅD

Eva Øverhaug (leder)

Bjørn Arild Gjersvold (nestleder)

Marianne Hegseth(sekretær)
Geir Ingebrigtsvoll (kasserer)

Irene Moen (1. varamedlem)

Holtålen kirkelige fellesråd 2019-2023

Margit Bakka Nygård -vara Liv Elin Aftret-Haltdalen MR
Kari Brennås– vara Therese Husebø Ranøien- Haltdalen MR
Helge Aasen –  vara Åshild Vollan Leinsvang- Ålen MR
Anita Engan– vara Monica Haugen Leinsvang- Ålen MR
Eva Øverhaug– vara Marianne Hegseth- Hessdalen MR
Geir Ingebrigtsvoll– vara Bjørn Arild Gjersvold- Hessdalen MR
Olav Halvor Megård– vara John Lars Skjefte- Kommunens representant
Prestevikar Örjan Swenberg– vara Prost Øystein Flø

X