Fellesråd og menighetsråd

Fellesråd og menighetsråd

Holtålen kirkelige fellesråd har 2 representanter fra hvert menighetsråd, samt en representant fra kommunen og prest/prost. Fellesråd og menighetsråd velges ved valg hvert 4. år.

SIST OPPDATERT: 11.03. 2021 - 10:16

Menighetenes årsmøter 2021:

Ålen kirke søndag 7. mars rett etter gudstjenesten kl 11

Haltdalen kirke digitalt i midten av mars. Ta kontakt med Therese Husebø Ranøien 94300098

Hessdalen kirke søndag 14. mars rett etter gudstjenesten kl 11

ÅLEN MENIGHETSRÅD

Helge Aasen (leder) tlf: 41603532, helge.aasen@gauldalen.no
Åshild Vollan Leinsvang (nestleder)
Siv Anita Kværnes (sekretær)
Jorunn Anita Kirkhus (kasserer)
Anita Engan
Monica Haugen Leinsvang
Gudrun Sletten (1.vara)

HALTDALEN MENIGHETSRÅD

Therese Husebø Ranøien (leder) tlf: 94300098,therese_husebo@hotmail.com

Margit Bakka Nygård (nestleder)
Liv Elin Aftret (sekretær)
Bente Vårhus (kasserer)
Kari Brennås

Anne Lisbeth Magnusssen
Per Kristen Fløttum (1.vara)

HALTDALEN MR 2015-2019

HESSDALEN MENIGHETSRÅD

Eva Øverhaug (leder)

Bjørn Arild Gjersvold (nestleder)

Marianne Hegseth(sekretær)
Geir Ingebrigtsvoll (kasserer)

Irene Moen (1. varamedlem)

Holtålen kirkelige fellesråd 2019-2023

Margit Bakka Nygård -vara Liv Elin Aftret-Haltdalen MR
Kari Brennås– vara Therese Husebø Ranøien- Haltdalen MR
Helge Aasen –  vara Åshild Vollan Leinsvang- Ålen MR
Anita Engan– vara Monica Haugen Leinsvang- Ålen MR
Eva Øverhaug– vara Marianne Hegseth- Hessdalen MR
Geir Ingebrigtsvoll– vara Bjørn Arild Gjersvold- Hessdalen MR
Olav Halvor Megård– vara John Lars Skjefte- Kommunens representant
Prestevikar Örjan Swenberg– vara Prost Øystein Flø

X