Dåp

Dåp

I Holtålen kan vi ha dåp i Aunegrenda kapell, Ålen kirke, Hessdalen kirke, Haltdalen kirke og Haltdalen Nye Stavkirke. Dåpen finner oftest sted i en vanlig søndagsgudstjeneste, men kan også holdes før/etter en gudstjeneste. Ta kontakt med vår sekretær for å få tilsendt innmeldingsskjema til dåp og eventuelt gudstjenesteliste. Dåpssamtale avtales med prest og avholdes vanligvis der du bor på hjemstedets kirke-/menighets-/sokneprestkontor. Ta kontakt med Ålen kirkekontor om du har spørsmål.

SIST OPPDATERT: 17.02. 2022 - 08:44

DÅPSSAMTALE

Dåpssamtalen avtales med presten og avholdes vanligvis der du bor på hjemstedets kirke-/menighets-/sokneprestkontor. Ta med fødselsattesten til dåpssamtalen.

INNMELDINGSSKJEMA

Å VELGE NAVN

Når du velger navn, så husk på at barnet ditt skal leve med navnet sitt både som barn og voksen. Ifølge norsk lov  skal alle barn ha navn før de er seks måneder gamle, og foreldrene må selv huske å mele fra om navnet til folkeregisteret.

FADDERE

Ved dåpen skal barnet ha faddere. Det skal være minst to og høyst seks faddere. De må ha fylt 15 år. Som faddere kan det bare velges personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere.

KONTAKTINFORMASJON

Vikarprest Örjan Swenberg
tlf: 40622348
soknepresten.holtalen@gauldalen.no

Ålen kirkekontor
tlf: 72405330
sekreter.holtalen@gauldalen.no

 

X