Dåp

Velkommen til dåp i Den Norske Kirke i Holtålen!

Hva er dåp?

Dåpen handler om å feire livet. Her i Holtålen tilbyr vi dåp i de tre kirkene våre, Haltdalen kirke, Hessdalen kirke og Ålen kirke, samt i Haltdalen nye stavkirke og Aunegrenda kapell. Dåp skjer som oftes i forbindelse med en vanlig gudstjeneste, men kan og gjennomføres i egne gudstjenester.

Dåpen minner oss om løftet om at Jesus er med oss i alle våre dager og markerer vår tilhørighet til kirkens fellesskap. Dåpen er en tradisjonsrik handling, som både markerer en ny start og viser oss hvordan vi er en del av en større sammenheng.

Ønsker du å melde inn en dåp eller vil du ha mer informasjon om dåp er du velkommen til å kontakte sokneprest Ørjan eller sekretær Solveig.

SIST OPPDATERT: 09.01. 2023 - 10:41

Dåpssamtale

I forkant av dåpen gjennomføres en dåpssamtale med barnets foresatte, eventuelt med den som skal døpes hvis det er snakk om eldre barn, ungdom eller voksne. Dåpssamtalen gjennomføres vanligvis på et kirke-, menighets- eller sokneprestkontor der du bor, og til samtalen må du ha med fødselsattesten til den som skal døpes.

Dåpssamtalen kan både foregå som en individuell samtale, men og som gruppesamtaler med flere som ønsker dåp. Samtalen handler om hva dåpen er, hvordan en dåpsdag kan forløpe seg og hva som skjer på dåpsdagen – og er et godt sted for å stille spørsmål du har om dåp, tro og kirken.

Hvis det er noen spesielle ønsker, som for eksempel spesielle salmer eller bibelvers, er dåpssamtale et fint sted for å snakke med presten om ønsker eller spesielle behov.

Faddere

En fadder er, kort fortalt, en som bevitner at en annen blir døpt. Under dåpen bes fadderne om å reise seg, og det slås fast at de er vitner til at dåpen er en kristen dåp og at de har et ansvar for omsorg og å be for den som blir døpt.

I Den Norske Kirke er det et krav om at et barn som døpes må ha faddere. Hovedregelen er at fadderne må være over 15 år og medlem i Den Norske Kirke. Samtidig er det mulig for medlemmer av andre kirkesamfunn å være faddere så lenge de aksepterer barnedåp. Er du usikker om hvem som kan være fadder, eller om du kan være, ta gjerne kontakt med oss.

Ønsker du å melde inn en dåp?

Skjema for innmelding til dåp finner du her:

Innmeldingsskjema (WORD)

Innmeldingsskjema (PDF)

Utfylt skjema returneres til sekreter@holtalenkirke.no

X