Blog

Aktuelt, Nyheter

Velkommen til Holtålens stand på boligmesse i Trondheim

Holtålen kommune, sammen med næringslivsaktører i kommunen, deltar med en stand på Boligmessen som arrangeres i Trondheim spektrum fra fredag 16. november til søndag 18. november.

Kommunen skal profilere seg som;
Holtålen – hyttekommunen på messa. I kommunen finnes det mange fine hyttetomter som er ledige for markedet. En kan også få kjøpe ferdigbygd hytte hvis en ønsker det.

Bakgrunnen for deltakelsen er at det er igangsatt et prosjektet, Holtålen – en attraktiv hyttekommune. Dette prosjektet har fokus på hva næringslivet i kommunen skal leve av i årene framover, og hva som kan skape inntekter og økt aktivitet. Hensikten er å få i gang en helhetlig utvikling av arbeidet med å legge til rette for at kommunen kan bli en attraktiv plass å ha hytte/fritidsbolig i.

I 2015 ble det gjennomført en hytteundersøkelse som viser at hver hytteeier legger igjen betydelige summer i forbindelse med sitt opphold i kommunen. Her tenkes det spesielt på kjøp av varer og tjenester, men også i form av å bruke kommunens og nabokommunenes fasiliteter, alt fra skiløyper og stier til håndverkere, servering og opplevelser.

Per R. Hetling er prosjektleder for selve prosjektet – som eies av Holtålen kommune. Det er nedsatt ei styringsgruppe for selve prosjektet – som er finansiert av kommunale midler, regionale utviklingsmidler og privat kapital.

Vi håper alle som vurderer å bygge seg ei hytte besøker vår stand på messa.

Vel møtt på vår stand i Trondheim spektrum!

X