Blog

Aktuelt, Nyheter

Velkommen til Forollhognakonferansen 2019

Mandag 28. januar kl. 10 – 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen.

Programmet for konferansen inneholder mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Bjørnar Wiseth, direktør for klima og miljø, Fylkesmannen i Trøndelag, kommer og formelt åpner konferansen! Kjente innledere er blant annet Per Jordhøy og Bolette Bele.

Konferansen er åpen for alle interesserte og er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap, idèer og erfaringer!

Arrangør:  Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.

 

Påmelding: til Holtålen kommune innen 23. januar 2019
Telefon 72 41 76 00,
epost@holtalen.kommune.no

Oppgi: Navn, e-post (alternativt telefon) og tilhørighet (eks. kommune, hytteeier, fjellstyre, næringsutøver) , og eventuell matallergi.

 

Konferansen er åpen for alle interesserte!

Se fullstendig program her…

 

X