Blog

Varsling
Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet).
Slik kan du varsle om kritikkverdige forhold: Trykk her
Det finnes ingen formkrav til selve framstillingen av et varsel. Varsling kan gjøres muntlig og skriftlig. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at du varsler skriftlig. Veiledning for varsling og varslingsskjema finnes i kommunens kvalitetssystem Compilo under mappen HMS. Alle ansatte skal ha fått brukernavn og passord til Compilo, hvis ikke så ta kontakt med servicetorget.
Compilo finner du på kommunens hjemmeside. Klikk øverst på menyen «interne sider».

Avvik
I Holtålen kommune er det mulighet til å melde avvik i kvalitetssystemet Compilo. Alle ansatte skal ha fått brukernavn og passord til Compilo, hvis ikke så ta kontakt med servicetorget. Compilo finner du på kommunens hjemmeside. Klikk øverst på menyen «interne sider».
Les mer om avvikshåndtering her

X