Blog

Holtålen kommune

Holtålen kommune er en del av Uthusprosjektet. I den forbindelse så ønsker vi å realisere tiltak også i vår kommune.

Kommunen ber derfor om innspill fra hjemmelshavere som har aktuelle objekter, og som i utgangspunktet er mindre kostnadskrevende tiltak. Hjemmelshaver må ta 20% av de
totale kostnadene. De som ønsker å komme i betraktning må komme med en skriftlig tilbakemelding til kommunen (enten per post eller e-post) innen 10. august 2019.

For mer opplysninger; Kontakt Olve Morken på telefon 950 66677

eller Byantikvar  i Røros kommune, Magnus Borgos på telefon 924 26897.

X