Blog

Aktuelt, Nyheter

Trafikksikkerhetsutvalget oppfordrer grunneiere ved avkjørsler og vegkryss til siktrydding

Det har blitt grønt ute og løvet har kommet på trærne. Mange oppdager nå at sikten ved utkjøring i kryss og fra avkjørsler ikke er like bra som den var i vinter og i vår.

Trafikksikkerhetsutvalget vil med dette oppfordre alle som eier grunn rundt kryss og avkjørsler om å rydde og ta ned trær for å bedre sikten.

Dette for å forebygge alvorlige ulykker.

Ansvarsforhold i private avkjørsler mot primærveg (her Fv30) er helt klar :

«For private veger og avkjørsler har eieren eller brukeren av avkjørselen ansvaret for sikten mot primærvegen».

 

Med ønske om en god og ulykkesfri sommer

fra

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen.

 

Foto: Inger Grøtli

X