Blog

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer. Disse finner du ved å klikke HER.
Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke.

Søknadsfristen er 15. oktober 2020, og søknaden sendes til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
eller per e-post med adressen; epost@holtalen.kommune.no.

X