Blog

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer (disse finner du på kommunens hjemmeside).

Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke.

Søknadsfristen er 1. oktober.

X