Blog

Aktuelt, Nyheter

Tilskudd i skogbruket 2019

Nå har kommunen mottatt tildeling av tilskudd fra Fylkesmannen til skogkultur.

Tilskuddet kommunen har mottatt fra Fylkesmannen er noe lavere enn i fjor, dette til tross for at vi brukte opp alle midler i 2018 og måtte søke om flere.

Tilskuddet på ordinær planting var 35% i 2018. Kommunen hever i år dette til 40%.

Da tildeling er lavere i år, ber jeg om at alle skogeiere som planlegger tiltak i skogen (planting, ungskogpleie, markberedning mm.), får bestilt og utført dette så tidlig som mulig. Forsøk å få plantet på våren/forsommeren.
Da rekker kommunen å søke om tilleggsmidler fra Fylkesmannens reservepott. Er vi for sene ute med dette vil også denne potten bli brukt opp.

Det må også nevnes at Allskog i fjor gikk tom for planter i våre høydelag. Det er derfor ekstra viktig å bestille planter så tidlig som mulig.

Husk at skogfond kan brukes til å dekke de fleste investeringer i skogen– dette vil gi et betydelig fradrag på skattemeldingen for 2019.

 

Ta kontakt med lokal skogbruksleder for å bestille planting eller avtale annet arbeid i skogen.

 

Kommunen er også behjelpelig med å gi råd og veiledning i forbindelse med arbeid i skogen, ta kontakt til Skogbrukssjef Kjartan Overdal på tlf. 941127547 eller epost ko@os.kommune.no.

 

 

X