Blog

Holtålen Kommune har behov for støttekontakter for barn og ungdom opptil 18 år. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.

Hva er en støttekontakt?
Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen. Jobben som støttekontakt gir verdifull erfaring for deg som ønsker å jobbe med mennesker og du får relevant erfaring å sette på CV-en. Alle støttekontakter har taushetsplikt og alle må signere. Taushetsplikten gjelder ikke ovenfor oppdragsgiver i kommunen.
Du kan bli støttekontakt for barn og ungdom med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller som har psykiske vansker. Felles for disse er at de har behov for assistanse for å få en aktiv og meningsfull fritid. Det er også mulig å være støttekontakt for noen du allerede kjenner.

Hvem kan bli støttekontakt?
Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:
• Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
• Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for ett år. Hvis du er spurt om å være støttekontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år.
• Du er en god rollemodell som kan bidra til trygghet og positive erfaringer.
• Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder fra nå).

Søk for å bli støttekontakt
I søknadsskjemaet forteller du litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Du får tilbakemelding når vi har vurdert søknaden, og vi kaller deg inn til en samtale hvis vi har oppdrag som kan passe for deg. Hvis du får tilbud om å være støttekontakt blir du kontaktet for å avtale rammene for arbeidet og samarbeid videre.

Søknadsskjema finner du her!

 

Har du spørsmål?
Kontakt Aagoth Johanne Moe 924 93 446, aagoth.moe@holtalen.kommune.no
eller Marianne Holden på 958 94 759, marianne.holden@holtalen.kommune.no

X