Blog

Aktuelt, Nyheter

Spredning av husdyrgjødsel

Landbruks- og Matdepartementet har i Sør-Norge midlertidig endret forskriften for om gjødselvarer av organisk opphav mv. slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober.

Dette gjelder ikke for Trøndelag. Her kan kommunen på vilkår av klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag ved enkeltvedtak tillate spredning frem til 1. oktober.

Bruk vedlagt skjema, legg ved kart med markert område for spredning, og send til postmottaket i din kommune.

 

OBS! – Regionalt Miljøtilskudd (RMP)

Ved spredning etter 10. august kan man ikke søke tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i vår-/ vekstsesong.

Vilkår for denne ordningen er at all husdyrgjødsel skal være spredt før 10. august.

 

Eventuelle spørsmål bes rettet til Landbrukskontoret på Os.

X