Blog

Søknadsfrist for skolefritidsordningen ved Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter 2019 er 15. mai.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til den enkelte skole, SFO eller ved å søke elektronisk via kommunens hjemmeside her.

X