Blog

Aktuelt, Nyheter

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap). Søknadsfrist er 1. mai.

Nytt i år er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk

Ta kontakt med landbrukskontoret for å avtale tid dersom du trenger hjelp med søknaden. Vi setter av tid i den enkelte kommune etter påske, etter oppsatte tidsplan.

Husk å ta med nødvendige papirer og påloggingsinformasjon/brikke til Altinn!

Os:                        Tirsdag 23. April, kl. 11 -14
Røros:                   Onsdag 24. april. kl. 11-14
Holtålen :             Torsdag 25. april kl. 11-14

Se også veiledning til utfylling på denne videoen: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Retningslinjer finner du her….


Mer info:

Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Vi gjør også oppmerksom på at du kan søke tilskudd til drenering. Søknader om grøftetilskudd behandles fortløpende. Siste frist for å levere søknad for 2019 settes til 1. oktober.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du trenger mer informasjon!

X