Blog

Aktuelt, Nyheter

Skogrydding langs veger og innkjørsler

Skogen vokser fort, og mange steder kan dette føre til trafikkfarlige situasjoner.

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen  oppfordrer alle som eier grunn rundt kryss og avkjørsler om å rydde og ta ned trær for å bedre sikten. Dette for å forebygge alvorlige ulykker.

Ansvarsforhold i private avkjørsler mot primærveg (her Fv30) er helt klar:

«For private veger og avkjørsler har eieren eller brukeren av avkjørselen ansvaret for sikten mot primærvegen».

Skogrydding/siktrydding pågår

X