Blog

Aktuelt, Nyheter

Reise kollektivt i Holtålen kommune

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.
Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

Planlegg reisen
AtB har ansvar for reiser med buss, trikk, bestillingstransport, hurtigbåt og ferje i hele fylket.
Bruk reiseplanlegger, eller se rutetabeller og kart på AtBs nettsider.

Billetter og priser
Du kan kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter ut fra hva som passer deg best.
Bruk AtBs priskalkulator. Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Se også pristabeller for hurtigbåt og ferje.
Du kan kjøpe billett på flere måter. Forhåndskjøpt billett lønner seg. Se hvordan du kjøper billett på AtBs nettsider.

Skoleskyss
Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Se informasjon fra Trøndelag fylkeskommune.

Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. Deretter organiserer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene. Se informasjon fra AtB om skoleksyss.

Alle kan reise med skolelinjene
Skoleskyssen som kjøres i Trøndelag kan benyttes som lokaltransport av alle. Sørg for å ha gyldig billett når du reiser.

Kundeservice
Har du spørsmål eller innspill til kollektivtrafikken? Ta kontakt med AtB.

X