Blog

Aktuelt, Nyheter

Reguleringsplan for Håen hyttefelt – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Holtålen kommune vedtok den 10.11.2020 sak 159/50 å sende forslag til reguleringsplan for Håen hyttefelt med bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10.

Forslaget innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 31.12.2020 til: epost@holtalen.kommune.no

 

X