Blog

Cirkel K- Leieavtale Ålen
Frosta Bobil & Caravan AS og Cirkel K Norge har i dag signert leiekontrakt for Cirkel K anlegget i Ålen.
Dette vil bety at det ikke lengre vil være Cirkel K tradisjonell bensinstasjon i lokalene i form av drift via ett oljeselskap. Frosta Bobil & Caravan AS kommer til å ha butikk med ett litt annerledes konsept, men med mye av det man tilbyr på en tradisjonell bensinstasjon slik at man får kjøpt forfriskninger og bensinstasjons relaterte produkter som tidligere, men med planer om å benytte mer lokale produsenter av matvarer for salg.

Vi er i dialog med Kaffekråa i Ålen rundt nye og spennende matprodukter som passer som «I farten mat». Frosta Bobil & Caravan AS driver med bobil og caravan som hovedprodukter, med produkter som naturlig faller inn under dette segmentet, og fritidsprodukter vil være en naturlig del av butikk lokalene i Ålen.

Frosta Bobil & Caravan AS har da 3 avdelinger, Frosta, Røros og Ålen. Avdelingen på Røros fortsetter som tidligere, men har for lite utearealer i forhold til vårt behov. Dette er noe av bakgrunnen for satsningen i Ålen der det ligger bedre til rette for synlighet, direkte tilgjengelighet, og tomten er stor nok til plasskrevende varehandel.

Lokalene og arealene i Ålen ligger tett inntil FV 30, hovedfartsåren nordfra mot Røros, og er godt trafikkert med god og lett tilgjengelighet for de som er langs veiene med bobil og campingvogn. Dette gjør at plassen for vår del passer godt og sammen med stopp for drivstoff fylling og visning og salg av våre produkter.
Leieforholdet trer i kraft 01.03.2020 og vi håper å komme i gang med «stasjonsdrift» så snart som mulig. Vi er avhengig av å finne en ansvarlig driver av butikken og pusse opp litt i butikken før vi får startet for fullt.
Vi ser på dette som en satsning for fremtiden, og vi har stor tro på at flere ben å stå på er løsningen for næringslivssatsing på mindre steder der tradisjonell bensinstasjonsdrift ikke er bærekraftig.

For Styret i Frosta Bobil & Caravan AS
Tore Børresen

X