Blog

Aktuelt, Nyheter

Opphevelse av forskrift om bruk av motorfartøy

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har opphevet Holtålen kommune sitt vedtak av 15. juni 2017 i kommunestyresak 30/17 om endring av forskrift om bruk av motorfartøy. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 35 tredje ledd.

Les Fylkesmannens brev i sin helhet her….

X