Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppfølging av kommunale krav

Fra nyttår har Lindorff tatt over oppfølging av alle kommunale krav for Holtålen kommune.

Det vil si at når noen mottar et inkassovarsel eller betalingsoppfordring, skal alle henvendelser i forbindelse med disse rettes til Lindorff.

Hvis man ønsker å få utsatt en forfallsfrist før fristen har gått ut, kontaktes fortsatt felles regnskapsavdeling i Holtålen, Os og Røros

regnskap@holtalen.kommune.no
tlf. 480 68 143.

X