Blog

Aktuelt, Nyheter

Nytt kjøremønster ved Hov skole

FAU har registrert tendenser til trafikkaos ved innkjøring til skolens «trafikklomme», der foreldre kommer i begge retninger for å bringe/hente barn til og fra skolen.
Alle bussene kommer inn fra nord (pga. av-/påstigning inn mot fortau) og FAU ønsket samme løsning for personbiler.

Trafikksikkerhetsutvalget fikk saken på bordet, og etter dialog med Statens Vegvesen er nå følgende trådt i kraft.

All innkjøring til P-plassen ved Hov skole skal skje ved NORDRE innkjørsel.

Piler i bakken prøves ut i første omgang.

All utkjøring skal skje ved SØNDRE avkjørsel ved Hov skole.

I tillegg er det viktig at Hov skole v/FAU gir god informasjon om dette til foreldre og andre som bruker dette området jevnlig.

Dersom det skulle vise seg at løsningen ikke fungerer som ønsket, kan Statens Vegvesen se på justeringer, og eventuelt vurdere opprinnelig ønsket regulering med skilt på ny.

 

X