Blog

Aktuelt, Nyheter

Nye rutetider for buss fra 30. mars

Endringer i bussruter

Pressemelding fra AtB:

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Ruteendringen førstkommende mandag vil gjelde for buss i regionene i hele Trøndelag. For Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik og Melhus) og for hurtigbåt og ferge ble det gjennomført ruteendring mandag 23. mars.

For å sikre forutsigbarhet

Nedjusteringene i rutetilbudet gjennomføres først og fremst for å ha sjåfører i beredskap i perioden som kommer, i tillegg til å tilpasse tilbudet til faktisk etterspørsel og dermed kunne tilby et forutsigbart kollektivtilbud over tid.

Atb.no er oppdatert med reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars. Her kan du søke opp reisen i AtBs reiseplanlegger og finne nye rutetabeller. Også appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon.

Korrespondanser mellom ulike transportmidler er ivaretatt. AtB anbefaler passasjerer som reiser med buss og båt om å søke opp reisen for informasjon om hvilke avganger dette gjelder.

Det kjøres med ekstra kapasitet, altså flere busser på samme avgang, på linjer og enkeltavganger hvor dette er nødvendig. Dette gjør vi for å sikre god plass på bussene og dermed redusere smitterisikoen.

Beklager ulempene

– For å sikre et forutsigbart kollektivtilbud over tid, reduserer vi nå antall avganger slik at vi har sjåfører i beredskap. Samtidig er det viktig for oss å ivareta nok kapasitet der det er behov, for alle som er avhengig av å reise kollektivt, sier direktør for kommunikasjon og drift, Grethe Opsal.

– Vi beklager dersom dette medfører ulemper for noen av passasjerene våre, men håper på forståelse for at vi må gjøre noen endringer i denne spesielle situasjonen.

Følger reiseutviklingen nøye

AtB har tett dialog med operatørene og vil følge nøye med på reiseutviklingen for å se hvordan passasjerene fordeler seg på de ulike avgangene. På bakgrunn av dette og tilbakemeldinger fra kundene kan det bli aktuelt å justere rutetilbudet underveis.

AtB vil fortløpende legge ut informasjon på atb.no og i andre kanaler dersom det blir endringer i rutetilbudet.

 

Påskerutene er klare

Påskerutene for kollektivtrafikken i Trøndelag er nå klare. Disse er lagt ut på atb.no/helligdagsruter-2020.

X