Blog

Aktuelt, Nyheter

Nye heldøgns omsorgsboliger tar form

Det går stadig fremover med byggingen av 16 nye heldøgns omsorgsboliger ved Helsetunet i Ålen. Bygget skal også romme ny base for hjemmetjenesten i kommunen.

Prosjektet er planlagt ferdig i november 2019.

Representanter fra kommunen har vært på omvisning i bygget.

Fra venstre på bildet: Siv Anita Kværnes, Anna Oftedal, Ann Mari Grønli, Jørand Bakås Gjersvold, Oddmar Stene og Jens Erik Trøen

X