Blog

Aktuelt, Nyheter

Nasjonalparkstyret for Forollhogna – befaring i Endalen og Budalen

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mandag 7. sept. befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder for å bli kjent i verneområdene i Forollhogna i Midtre Gauldal kommune.

Befaringen avsluttes med styremøte ca. kl. 16.30 på garden Nyrønningen i Storbudalen.

Link til  møteinnkalling med saksdokumenter her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/Nyheter/Befaring-og-mote-i-Budalen-for-nasjonalparkstyret/

X