Blog

Aktuelt, Nyheter

Lisensjakt på bjørn er åpnet i deler av Holtålen

Miljødirektoratet har vedtatt å åpne for lisensjakt på bjørn fra og med 21. august til 15.oktober i deler av bl.a. Holtålen.

Kvoten er på 1 dyr der binne med unge(r) er unntatt.

Vi gjør oppmerksom på at det er nødvendig med grunneiers tillatelse, og at jaktlaget er ansvarlig for å oppnevne en jaktleder.

Jaktleders navn skal varsles til kommunen før lisensjakta starter.

 

Les mer her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/August-2018/Inntil-seks-bjorner-kan-felles-pa-lisensfelling/

 

X