Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

KUNNGJØRING AV VEDTAK – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021 – 2033, HOLTÅLEN KOMMUNE

Kommunestyret vedtok 05.05.2021 i sak 13/21 kommuneplanens arealdel og fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holtålen kommune kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2021-2033 med tilhørende planbeskrivelse.

Tilhørende plankart er ikke revidert, det kan sees på https://www.kommunekart.com/  

Det varsles herved om at vedtatte bestemmelser og retningslinjer er straks bindende for framtidig arealbruk i Holtålen kommune.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

 

 

X