Blog

Aktuelt, Nyheter

Kulturpris 2019 tildelt Einar Gjærevold

Kulturprisen for 2019 ble delt ut under Storhelg i Hovet. Kulturprisen ble tildelt Einar Gjærevold – utdelt av ordfører Refsethås. Her følger ordfører sin opplesning under tildelingen;

Vinneren er bosatt utenfor kommunen, men har på ingen måte glemt heimbygda og heimkommunen sin. Han ble født i 1961, og vokste opp i Ålen. Hele sitt liv har han vært et skrivende menneske, og har valgt utdanning og arbeid i den retning, med ansettelse i NRK i 20 år og som frilansjournalist i en årrekke. Han har også drevet med undervisningsfilmer og vært redaktør for tidsskriftet Levende historie og arbeidet som prosjektredaktør i Gyldendal Forlag.
For folk som har tilknytning til Ålen og Haltdalen har hans kulturelle innsats vært av stor verdi.

Han er en person vi særlig forbinder med boka Gammeldåggåvæla, der han gjennom tekst og bilder formidler viktig historisk stoff fra kommunen vår, f eks om jernbanebygginga. Han har også medvirket til Den store leken om spellemannen Anders Haugen.
Kandidaten er som flere andre utflyttere glad i heimbygda si, og som redaktør og forfatter har han vært primus motor bak det lokalhistoriske tidsskriftet Oppunder Fjellbandet. Det har under hans ledelse blitt et tidsskrift av høg kvalitet, med stoff både fra gamle dager og møter med nålevende personer.

Det ligger utrolig mye arbeid bak å finne kilder, skrive og få andre til å skrive. Tidsskriftet har nå gått over fra en til to utgivelser for året, altså et atskillig større prosjekt enn før.
Holtålen kommune er med rette stolt av alt arbeidet han har lagt ned til beste for bygda og hele kommunen og det er derfor en stor glede og ære å få tildele årets kulturpris til Einar Gjærevold

Holtålen kommune gratulerer Einar med en velfortjent pris!

 

X