Blog

Til høsten endrer vi hvordan vi henter avfallet hos deg. Din husstand får utdelt fire dunker i løpet av sommeren.

Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli fullt når dere får fire dunker hver. Du kan jo prate med naboen om å dele dunk. Hvem er naboen du vil dele dunk med?

Les mer om ny ordning og om å dele dunk
på https://www.fias.no/tjenester/husholdning/deling-av-dunker/

 

 

X