Blog

Aktuelt, Nyheter

Informasjon om utsendelse av krav om tilknytting til offentlig avløpsanlegg

Holtålen kommune vil med dette informere om at brev angående krav om tilknytting til offentlig avløpsanlegg blir sendt ut til enkelte huseiere i Holtålen.

I denne omgang vil dette gjelde for ca 100  husstander, som ligger nært til eksisterende hovedledningsnett.

Bestemmelser og hjemler rundt dette er å finne i plan og bygningslovens§§  20-1 og 27-2, samt i lokale bestemmelser og forskrifter gjeldende for Holtålen kommune.

Utsendelsen vil skje i løpet av de første 14 dager.

 

 

X