Blog

Aktuelt, Nyheter

Informasjon om overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet

  • behandling av restskatt,
  • skattepenger til gode,
  • tilleggsforskudd,
  • forskuddstrekk,
  • arbeidsgiveravgift,
  • motregning
  • og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.
X