Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Høring/Off. ettersyn – Kommunedelplan for kulturminner Holtålen kommune 2021 – 2026

Formannskapet behandlet i møte 23.03.2021 sak 24/21. Følgende vedtak ble fattet:

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legger formannskapet ut forslag til kommunedelplan for kulturminner for 2021 – 2026, med handlingsdel, datert 15.03.2021, ut på offentlig ettersyn og høring.

 

Planforslaget kan sees her….

Samlet saksfremstilling i formannskapet sak 24/21

Prioriterte kulturminner

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 16. mai 2021 til:
o Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen
o epost@holtalen.kommune.no

X