Blog

Aktuelt, Nyheter

HØRING AV PLANSTRATEGI 2020 – 2023

 

Formannskapet vedtok i sak 82/20 den 23.06.2020 å legge ut forslag til planstrategi for Holtålen kommune på høring.

Iht til plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen vedta planstrategi hvert fjerde år.

Planstrategien skal belyse kommunens planbehov de kommende årene.

Alle lag, foreninger, statlige og regionale organer, nabokommuner og andre inviteres til å gi sine synspunkter og merknader til den kommunale planstrategien.

Innspill sendes til epost@holtalen.kommune.no eller pr. post til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen innen 14. september 2020.

 

Vedlegg:

  1. Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023
  2. Saksframlegg
X