Blog

Aktuelt, Nyheter

Helseundersøkelse i Holtålen

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Holtålen 18.oktober

– En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

  • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag.
  • Alle mellom 18-75 år får en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.
  • I Holtålen kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 18. oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.
  • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene.

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett.  Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

Facebook:  facebook.com/hunt.no

Holtålen kommune har inngått avtale med Helseundesøkelsen i Trøndelag (HUNT) om å bidra til at flest mulig holtålinger deltar.

HUNT var nylig på informasjonsmøte med kommunen og møtte (fra venstre) assisterende rådmann Ågoth Johanne Moe, ordfører Jan Håvard Refsethås, rådmann Marius Jermstad og avdelingsleder helse, Marianne Holden.

 

X