Blog

Pressemelding

Helikoptermålinger i Røros-området

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 18. juni 2020 utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Røros kommune og i den sørøstlige delen av Holtålen kommune.

Måleområdet strekker seg fra Skordalen i nord til Os i sør, og i vest inn mot grensen til Forollhogna nasjonalpark.

Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene vil også styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket.

I måleområdet finnes det verneområder. NGU vil gjøre oppmerksom på at det er nødvendig å måle over verneområder for å få et sammenhengende bilde av geologien. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Målesonden

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst – vest, og med høyde 75 meter over bakken og hastighet ca. 100 km/t. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om naturlige radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressurs-undersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

To uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av tre uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Senioringeniør Frode Ofstad, tlf.: 909 52 158, frode.ofstad@ngu.no
Lagleder Marco Brönner, tlf.: 486 07 696, marco.bronner@ngu.no

 

Det er et helikopter av denne typen som blir brukt i arbeidet. Foto: Pegasus Helicopter

 

 

Denne målesonden henger under helikopteret, som flyr i cirka 75 meters høyde. Foto: NGU

X