Blog

Aktuelt, Nyheter

Håen hyttefelt – Sluttbehandling

Kommunestyret  behandlet  i møte 17.03.2021 sak 5/21. Følgende vedtak ble fattet:

I henhold til plan- og bygningsloven §12-12 vedtas reguleringsplanen for Håen hyttefelt med de endringer nevnt ovenfor. Planen innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

 

Reguleringsplan for Håen hyttefelt

 

Evt. merknader til planen sendes skriftlig innen 20. april til epost@holtalen.kommune.no

 

X